Protokoll Årstämma


Skapa protokoll för årsstämma

Gratis program för att snabbt och enkelt skapa ett protokoll för årsstämma i Aktiebolag.Skapa ett protokoll i 6 steg.

Steg 1 Ange uppgifter om bolaget.
Steg 2 Ange närvarande på årsstämman.
Steg 3 Ange om utdelning är beslutad.
Steg 4 Ange ordförande & justerare för årsmötet.
Steg 5 Val av styrelse.
Steg 6 Klart! Läs igenom protokollet skriv under protokollet.

Detta program är för internt bruk. All användning sker på egen risk.
Reservation för buggar och fel. Kvitto-Online.se